Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

1 januari jongstleden is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking gesteld, deze wet moet de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Dit moet als effect hebben dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om hun werknemers een vast contract aan te bieden terwijl flexwerk nog steeds mogelijk blijft op werkgebieden waar dat het beste past. De WAB is bedacht door de regering om te proberen om de kloof tussen vast- en flexwerk te verkleinen, iets wat de de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkbaar niet gelukt is. Een advocaat uit Den Bosch vertelt er wat meer over.

Wat staat er in de WAB?

Deze nieuwe wet bevat een aantal samenhangende maatregelen die in meerdere categorieën te verdelen zijn, namelijk in ontslagrecht, ww-premie en flexibele arbeid.

wab en ontslagrecht

Aangepaste regels in het ontslagrecht

Er zijn in het ontslagrecht een aantal maatregelen in het ontslagrecht doorgevoerd die ervoor moeten zorgen dat vast werk minder vast wordt, hoe raar dat ook klinkt. Dit willen ze doen doordat het er minder strenge voorwaarden zijn gesteld voor het ontslaan van werknemers met een vast dienstverband. Waar de werknemer die je wou ontslaan eerst aan één van de acht redenen voor ontslag moest voldoen, is het door de WAB nu ook mogelijk om iemand te ontslaan door middel van een optelsom van omstandigheden, ook weer cumulatiegrond genoemd.

Flexibele arbeid wordt minder aantrekkelijk

De WAB is ook bedoeld om flexibel arbeid minder flexibel en aantrekkelijk te maken, dit willen ze door door de volgende maatregelen in te voeren:

  • Verruiming ketenregeling: Waar je voorheen drie aansluitende contracten over twee jaar mocht aanbieden, mag dat vanaf nu over een periode van drie jaar.
  • Regels omtrent oproepkrachten: Een oproepkracht met een nulurencontract of min/maxcontract is nu alleen verplicht om te komen werken als je deze minimaal vier dagen van tevoren oproept, anders heeft hij het recht het werk te weigeren. Wanneer je een oproep binnen vier dagen van tevoren afzegt moet je de oproepkracht toch betalen. Na 12 maanden moet je de oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat deze gewerkt hebt.
  • Status payrollers: Onder de WAB hebben payrollers dezelfde status als eigen werknemers, je zal dus meer gaan betalen voor payrollers en deze gelijkheid geldt voor zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Wanneer payrollers dus een te laag salaris krijgen in vergelijken met eigen werknemers is de kans groot dat je een loonvorderingsbrief binnen zult krijgen aangezien ze hier nu recht op hebben.

Nieuwe indeling van de WW-premie

Voor iedere werknemers die je een vast contract geeft, krijg je van de overheid in de toekomst een bonus. Je gaat namelijk als werkgever een lagere ww-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk- of flexcontract.

Leave Response

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *